admin

By

Tóm tắt luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Ký 1. Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh 2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm 4. Họ và tên nghiên cứu...
Read More
 Cập nhật: Căn cứ công văn 3253/ĐHQGHN-ĐT ban hành ngày 31/08/2023 về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, thời gian đăng kí dự thi của thí sinh được gia hạn đến 17h00 ngày 28/09/2023.
Read More
Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam 1. Đề tài luận án: Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam 2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm 4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Anh...
Read More
Sau nhiều năm tháng nỗ lực phấn đấu, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN (VNU) tự hào được nhận kết quả ĐẠT chất lượng kiểm định theo chuẩn chất lượng Châu Âu trong Khuôn khổ Quản trị Chất lượng Giáo dục Châu Âu (ESG) do Viện Đảm bảo Chất lượng, Kiểm định...
Read More
THƯ MỜI THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) Nhóm thực hiện đề tài Nghiên cứu việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với Phát triển bền vững tại EVNHANOI  1.Tên nhóm: Nhóm thực hiện đề tài...
Read More
THƯ MỜI THAM GIA NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với khủng hoảng và thảm họa an ninh phi truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.  1.Tên nhóm: Nhóm thực hiện đề tài...
Read More
Sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid, năm nay, Hội làng 2023 sắp sửa trở lại, hứa hẹn với nhiều bất ngờ bùng nổ để chào đón một năm mới rực rỡ hơn, thành công hơn. Nhằm hướng đến sự kiện lớn nhất năm này, Văn phòng Quản trị các chương trình Cử...
Read More
1 2 3 64