Blog

Category

Thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững 2024  Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và Phát triển bền vững (DMS) hệ chính quy năm...
Read More
Nhóm nghiên cứu Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG Số QG.20.71 Chiều ngày 8/4, Trường Quản trị và Kinh doanh đã tổ chức buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản trị an ninh công nghệ trong quan trắc môi...
Read More
Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (HSB-MBA)  HSB tuyển sinh 30 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cho năm học 2023 – 2024. Thông báo tuyển sinh đầy đủ:    I. THÔNG TIN VỀ...
Read More
Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (MOTE)  HSB tuyển sinh 30 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp cho năm học 2023 – 2024. Thông...
Read More
Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị an ninh phi truyền thống (MNS)  HSB tuyển sinh 30 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống cho năm học 2023 – 2024. Thông báo tuyển sinh đầy...
Read More
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Trường Quản trị và Kinh doanh – HSB tuyển dụng 01 vị trí chuyên viên tuyển sinh sau đại học, công tác tại HSB Sau Đại Học – Đại học Quốc Gia Hà Nội với thông tin sau: Quyền lợi: Thu nhập hấp dẫn; Được làm...
Read More
Chính sách học bổng năm 2024 Học bổng dành cho tân sinh viên khóa QH-2024-D Mức học bổng 30% học phí kỳ 1 đại học 50% học phí kỳ 1 đại học 70% học phí kỳ 1 đại học 100% học phí kỳ 1 đại học 100% học phí kỳ 1 và Sinh hoạt phí...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Read More
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa là nhà khoa học, vừa là nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho nền khoa học trong nước và thế giới. Đặc biệt, ông còn được biết đến với vai trò là người thầy mở đường...
Read More
Thông báo Chương trình học bổng tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 Góp phần thực hiện sứ mệnh đào tạo tài năng của HSB và trách nhiệm quốc gia của ĐHQGHN trong việc đào tạo nâng cao năng lực quản trị quốc gia, địa phương và các ngành, Trường Quản trị & Kinh doanh (HSB),...
Read More
1 2 3 10