Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

1. Giới thiệu chung

Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo chung của cả nước, giáo dục và đào tạo đại học và sau đại học đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Với bề dày lịch sử hơn 25 năm hình thành và phát triển, từ năm 1995 tới nay, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN đã có những đóng góp không nhỏ vào nền giáo dục vào đào tạo ở bậc đại học và sau đại học của Việt Nam. Minh chứng rõ ràng là HSB hiện có một mạng lưới Cựu học viên (Alumni) với hơn 13.000 cựu học viên đến từ nhiều Tổ chức và Doanh nghiệp, trong đó, có rất nhiều cựu học viên đã và đang giữ những vị trí và chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân, tiêu biểu là Đ/c Đinh Tiến Dũng – Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đ/c Hoàng Quốc Vượng – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đ/c Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) … và nhiều cá nhân kiệt xuất khác.

Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường hội nhập quốc tế, giáo dục và đào tạo là một công cụ đặc biệt quan trọng trong quá trình này, vì thế, chất lượng giáo dục và đào tạo hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, đồng thời cũng là chủ trương của Bộ GD-ĐT về việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng các trường đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN (nay là Ban Giám hiệu Trường) đã ký quyết định số 130801-3/QĐ-TCCB ngày 1 tháng 8 năm 2013 về việc đổi tên Trung tâm Quality Assurance cũ thành Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để tiếp tục thực hiện các mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học của Trường trong giai đoạn mới.

HSB nổi tiếng là tổ chức đào tạo đầu tiên ở Việt Nam được nhận ISO cho tất cả các hoạt động tư vấn và đào tạo. Ở cấp độ khu vực và trên thế giới, HSB là thành viên của AAPBS (Hiệp hội các Trường Kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương), một tổ chức có hơn 100 đơn vị đào tạo trong đó có khoảng 11 trường kinh doanh hàng đầu của Châu Á. Các thành viên AAPBS cùng hợp tác trong nghiên cứu, giảng dạy và hỗ trợ các trung tâm đào tạo kinh doanh và quản trị trong việc nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn. Trong nhiều năm phát triển, HSB và các đối tác giáo dục là thành viên của AACSB (Hiệp hội các Trường Kinh doanh xuất sắc của Mỹ).

2. Chức năng nhiệm vụ

 1. Chức năng:
  Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí – HSB được thành lập với chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác xây dựng và vận hành các quy trình đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của HSB.
 2. Nhiệm vụ:
  – Là đầu mối thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường, theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN, các tổ chức kiểm định chất lượng trong khu vực và quốc tế.
  – Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của Trường; đồng thời tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học và sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN và Viện Đảm bảo Chất lượng – ĐHQGHN.
  – Nghiên cứu ứng dụng các chuẩn, các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn; tham mưu giúp Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.
  – Đề xuất và thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá – kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các phòng ban trong Trường.
  – Tham gia các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục do Viện Đảm bảo Chất lượng – ĐHQGHN tổ chức.
  – Tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về đảm bảo chất lượng cho các giảng viên và cán bộ trong Trường.