Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA) do ĐHQGHN cấp bằng

Được thành lập từ năm 1995, Trường Quản trị và Kinh doanh – HSB (Trước là Khoa Quản trị và Kinh doanh – HSB) là một trường trực thuộc trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trong 27 năm qua, HSB luôn là thương hiệu có uy tín với các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA) và các chương trình đào tạo liên ngành mới (MET, MAC, HAT, MAS, MNS, DMS) hiện đang được triển khai với sự hợp tác của các trường đại học xếp hạng Top trên Thế giới như: ĐH Queensland (Úc) xếp hạng 47 Thế giới năm 2018, ĐH Công lập New York (Mỹ), Trường Kinh doanh IPAG (Pháp)…

Căn cứ vào Quy chế đào tạo Thạc sĩ ban hành theo quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014; Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh Sau đại học ban hành theo quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/04/2016; Hướng dẫn tuyển sinh sau đại học năm 2022 số 248/HD-ĐHQGHN ngày 27/01/2022 và Quyết định số 400/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/02/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022, HSB thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Quản trị và kinh doanh (HSB-MBA) năm 2022 với các thông tin cụ thể như sau:

 1. Thông tin tóm tắt về Chương trình đào tạo
– Tên chuyên ngành đào tạo: 

Tiếng Việt:

Tiếng Anh:

– Trình độ đào tạo:

– Đơn vị cấp bằng:

– Đơn vị đào tạo:

– Ngôn ngữ giảng dạy:

 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Master of Business Administration

Thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB)

Tiếng Anh

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 chỉ tiêu
 2. Đối tượng dự tuyển:

Đối tượng dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA) là các thí sinh:

 • Đáp ứng điều kiện tại mục 7 của thông báo này;
 • Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;
 • Có đủ sức khỏe để học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn tại mục 4 của thông báo này.
 1. Đăng kí dự tuyển và nộp hồ sơ
 • Ứng viên truy cập trên Cổng thông tin Tuyển sinh Sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội qua địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học (HSB).
 • Thời gian đăng kí:
 • Đợt 1: 8h00 ngày 22/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022
 • Đợt 2: 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h ngày 30/08/2022
 • Thí sinh sau khi đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp phải nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại mục 11 của thông báo này) tại Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học (POMO) trong thời gian đăng ký dự tuyển.
 1. Thời gian phỏng vấn dự kiến:
 • Đợt 1: từ 26/3/2022 – 07/5/2022
 • Đợt 2: từ 20/8/2022 – 01/10/2022
 1. Thời gian đào tạo:
 • Thời gian đào tạo chính thức: từ 18 đến 24 tháng, học vào sáng và chiều các ngày thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
 • Thời gian đào tạo kéo dài: Không được quá 2 năm sau thời gian đào tạo chính thức.
 1. Điều kiện dự tuyển:

    7.1. Điều kiện văn bằng

 • Nhóm 1: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng hoặc phù hợp (các ngành Kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán) được dự tuyển mà không phải học bổ sung kiến thức.
 • Nhóm 2 và Nhóm 3: Học các học phần bổ sung kiến thức bắt buộc theo quy định của ĐHQGHN. (Xem chi tiết loại văn bằng cử nhân được xếp theo Nhóm 2, Nhóm 3 và các học phần bổ sung kiến thức theo Phụ lục 4).
 • Nhóm 4: Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN.

Lưu ý: Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

     7.2. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

 • Nhóm 1 và nhóm 4: Được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Nhóm 2: Nếu có bằng tốt nghiệp từ loại Khá trở lên được dự thi sau khi tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp dưới loại Khá cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị kinh doanh;
 • Nhóm 3: Cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị kinh doanh tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi.

     7.3. Điều kiện về ngoại ngữ

Thí sinh dự tuyển phải có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau đây:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (phụ lục 2 và phụ lục 3), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

 1. Hình thức xét tuyển

    8.1. Xét tuyển

Dựa trên đối tượng tuyển sinh mang tính đặc thù và chuyên ngành đào tạo liên ngành, HSB tổ chức xét tuyển theo phương thức mới và hiện đại thông qua: đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn của ứng viên và viết luận.

 • Bước 1: Nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển theo các yêu cầu của chương trình đào tạo và các quy định của ĐHQGHN. Ứng viên đáp ứng yêu cầu về hồ sơ theo quy định sẽ được thông báo về thời gian phỏng vấn.
 • Bước 2: Kiểm tra năng lực viết luận, đánh giá hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn. Yêu cầu và mục đích của bước này bao gồm:
 • Viết bài luận: Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận ngắn trong 30 phút để kiểm tra khả năng viết luận logic bằng tiếng Anh;
 • Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn: Hội đồng tiến hành đánh giá hồ sơ; phỏng vấn tuyển sinh (bằng tiếng Anh). Các câu hỏi kiểm tra động cơ, mục đích học tập, kinh nghiệm thực tiễn của thí sinh liên quan tới chuyên ngành dự tuyển, năng lực học tập, nghiên cứu và một số nội dung khác liên quan đến chương trình đào tạo. Trong trường hợp bất khả kháng HSB có thể tổ chức phỏng vấn online (như trong trường hợp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tăng cường giãn cách xã hội, thiên tai…)

    8.2. Thang điểm và tiêu chí đánh giá:

 • Thang điểm đánh giá tối đa: 100 điểm
 • Điểm tối thiểu để được xét tuyển: 50/100 điểm trong đó điểm viết luận đạt tối thiểu 5/10 điểm
 • Các tiêu chí đánh giá cụ thể như sau:
 • Năng lực học tập: tối đa 30 điểm

Tiêu chí này đánh giá năng lực học tập của thí sinh thông qua kết quả học tập đã đạt được ở bậc cử nhân. Việc đánh giá và cho điểm dựa trên điểm trung bình chung các học phần ở bậc đào tạo cử nhân.

 • Năng lực ngoại ngữ: tối đa 10 điểm

Tiêu chí này nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) của thí sinh. Việc đánh giá và cho điểm dựa vào các chứng chỉ ngoại ngữ mà thí sinh đã đạt, các khóa đào tạo tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học ở nước ngoài.

 • Kiểm tra khả năng viết luận của thí sinh: tối đa 10 điểm

Tiêu chí này nhằm đánh giá khả năng viết luận logic của thí sinh.

 • Phỏng vấn: tối đa 40 điểm

Tiêu chí này nhằm đánh giá nhận thức, trình độ, hiểu biết của thí sinh về các vấn đề thuộc hoặc liên quan tới các chuyên ngành đào tạo mà thí sinh dự tuyển; khả năng giao tiếp, hiểu và diễn đạt vấn đề theo yêu cầu; động cơ, mục đích học tập.

 • Ý kiến đánh giá và ủng hộ trong thư giới thiệu (nếu có): 10 điểm.

Tiêu chí này nhằm đánh giá về phẩm chất và năng lực của thí sinh thông qua nhận xét của các cá nhân nhà khoa học và chuyên gia đã có thời gian tiếp xúc với thí sinh; thí sinh thuộc diện ưu tiên (nếu có).

    8.3. Thời gian xét tuyển và thông báo kết quả

 • Thời gian xét tuyển: Đợt 1: Trước 08/5/2022 và Đợt 2: Trước 02/10/2022
 • Thời gian thông báo kết quả: Đợt 1: Trước 06/05/2022 và Đợt 2: Trước 04/10/2022

    8.4. Thời gian nhập học và khai giảng

 • Thời gian nhập học: Đợt 1: Trước 27/05/2022 và Đợt 2: Trước 28/10/2022
 • Thời gian khai giảng (dự kiến): Đợt 1: Tháng 7/2022 và Đợt 2: Tháng 12/2022
 1. Học bổ sung kiến thức
 • HSB tổ chức học bổ sung kiến thức và cấp giấy chứng nhận kèm theo bảng điểm cho các thí sinh đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo Phụ lục 4,
 • Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức sẽ thông báo chi tiết đến thí sinh khi đăng ký.
 1. 10. Kinh phí đào tạo

   10.1. Học phí toàn khóa

 • Học phí toàn khóa: 150,000,000 đồng/ khóa
 • Học phí được đóng thành các đợt theo qui định và sẽ được thông báo sau khi nhập học.
 • Học viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được xin cấp học bổng bán phần và toàn phần.
 • Học phí đã bao gồm toàn bộ chi phí quản trị, chi phí đào tạo, in tập bài giảng và tài liệu, hội thảo, thực hành; chi phí sử dụng cơ sở vật chất, phòng học, điều hòa; dịch vụ teabreak…
 • Học phí không bao gồm lệ phí dự tuyển đầu vào; lệ phí bảo lưu, gia hạn; lệ phí thi lại, học lại (nếu có); lệ phí học Bổ sung kiến thức (nếu có); lệ phí học và thi chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có).

   10.2. Lệ phí đăng ký và xét tuyển năm 2022

 • Lệ phí hồ sơ và đăng ký hồ sơ: 150.000 đồng/thí sinh
 • Lệ phí phỏng vấn và xét tuyển: 1.000.000 đồng/thí sinh.
 • Lệ phí học bổ sung kiến thức: Theo thông báo của Văn phỏng Quản trị các chương trình Sau đại học (POMO) và Phòng Kế hoạch Tài chính HSB.
 1. Hồ sơ đăng ký:
A.   Giấy tờ bắt buộc:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) : 01 bản gốc
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú, thời hạn 6 tháng tính tới ngày dự tuyển (theo mẫu) : 01 bản gốc
3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp, thời hạn trong vòng 6 tháng tính tới ngày dự tuyển : 01 bản gốc
4. Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học 

Lưu ý: Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành

: 01 bản sao
5. QĐ tuyển dụng / QĐ bổ nhiệm / HĐLĐ dài hạn / … : 01 bản sao
6. Giấy xác nhận thời gian làm việc tối thiểu 1 năm liên tục của thủ trưởng cơ quan để chứng nhận thâm niên công tác  (theo mẫu) : 01 bản gốc
7. Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương : 01 bản sao
8. Ảnh chân dung (màu) cỡ 4×6, chụp trong vòng 6 tháng : 04 ảnh
9. Thư giới thiệu của cơ quan/ tổ chức/ doanh nghiệp/ nhà khoa học/ nhà giáo (đối với ứng viên không được cơ quan/ tổ chức cử đi học) (theo mẫu) : 01 bản gốc
B.   Giấy tờ khác:
10. Chứng chỉ hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo chuyên ngành dự thi (đối với ứng viên PHẢI học bổ sung kiến thức) : 01 bản sao

 

 1. Địa chỉ nộp hồ sơ:

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024.7548456 – Fax: 024.7548455

Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học

Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 6292 3030 – 0903 281 028 – 0979 372 831

Email: hsbmba@hsb.edu.vn/ tuyensinhthacsi@hsb.edu.vn

Chi tiết về Khung chương trình các môn học, Điều kiện dự tuyển, Thang điểm đánh giá,… vui lòng xem tại Thông báo Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA).