Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB)

Sứ mệnh

HSB đào tạo các tài năng trẻ để trở thành các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành cho cả khu vực Công và Tư.

Tầm nhìn

HSB luôn là Trường Quản trị và Kinh doanh có uy tín tại Việt Nam và trên thế giới về đào tạo và nghiên cứu liên ngành kết hợp 3 trụ cột học thuật là Quản trị, Công nghệ và An ninh.

Giá trị cốt lõi: I – P – Q

Innovation Sáng tạo

Pioneering Tiên phong

Quality Chất lượng

Giá trị cốt lõi của sinh viên HSB

Sức khỏe – Đạo đức – Ý chí – Tài năng – Tình yêu – Trách nhiệm