Danh sách các nhà tài trợ

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG HSB

GIAI ĐOẠN 2013 – NAY (liên tục cập nhật)

1

Thầy giáo, Thượng tướng, TS. Nguyễn Văn Hưởng

2

Thượng tướng, viện sỹ, TS. Nguyễn Huy Hiệu

3

PGS.TS. Hoàng Đình Phi

4

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

5

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

6

CÔNG TY RƯỢU MƠ NÚI TẢN

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

8

Đại tá, TS. Nguyễn Hữu Phúc

9

Đại tá, PGS.TS. Trần Văn Hòa

10

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

11

TS. Trần Huy Phương

12

TS. Ngô Vi Dũng

13

Nguyến Khánh Tịnh (MNS 04)

14

Lê Thế Đạt (MNS 04)

15

Hoàng Mạnh Hùng (MNS 04)

16

Hồ Chương (chủ tịch Mai Linh Miền Bắc – Ie 18)

17

Hồ Thu Thủy (MNS 02)

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG HSB

GIAI ĐOẠN 1994 – 2008

(Kính mong các tổ chức và cá nhân tiếp tục gửi thông tin để HSB cập nhật)

1

Thầy giáo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp

2

GS.TS. Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo

3

Freeman Foundation by Houghton Freeman

4

GS.TS. Paul Danos, Dean of Tuck School of Business

5

GS.TS. Joseph A. Massey

6

Mr. Bradley LaLonde, Former CEO of Citi Bank VN

7

Mr. Nguyễn Thủ Đô

8

Mr. Trần Vũ Hoài

9

Ms. Đinh Thị Hòa

10

Mr. Hà Trung

11

GS.TS. Trần Ngọc Hiên, 1st Dean of HSB

12

TS. Trương Gia Bình, 2nd Dean of HSB

13

Ms. Võ Hạnh Phúc

14

Ms. Nguyễn Lý Huyền Nga

15

Mr. Phương Hữu Việt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.