Chuyển đổi tín chỉ quốc tế

Option 1: Đại học Queensland, Úc (The University of Queensland) xếp hạng 47* thế giới.
Ngày 2/4/2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN và Đại học Queensland chính thức thống nhất phương án quy đổi tín chỉ quốc tế của chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET).
Sinh viên của MET sau 2 năm học tập tại Khoa Quản trị và Kinh doanh sẽ được chuyển đổi tín chỉ và tiếp tục học tập 2 năm cuối tại Đại học Queensland. Số tín chỉ được chuyển đổi tối đa lên tới 16 tín chỉ Úc (tương đương 8 môn học chuyên ngành).
Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên Việt Nam được học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Queensland danh giá xếp thứ 47 trên thế giới và hàng đầu tại Úc, uy tín về nghiên cứu và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội với nhiều sáng chế nổi tiếng thế giới.
Việc học tập 2 năm ở Việt Nam sẽ giúp sinh viên trau dồi thêm về tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết để có thể tự lập tại môi trường nước ngoài, đồng thời trải nghiệm chương trình học liên ngành của MET.
Đại học Queensland đã và đang hợp tác nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy cùng Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) từ năm 2013 và là một đối tác tin cậy, một người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng HSB.

Option 2: Trường kinh doanh Đại học Hanyang, Hàn Quốc (Hanyang University Business School) – xếp hạng 150 QS*

Sinh viên của MET sau 2 năm học tập tại Khoa Quản trị và Kinh doanh sẽ được chuyển đổi tín chỉ và tiếp tục học tập 2 năm cuối tại Đại học Hanyang. Số tín chỉ được chuyển đổi tối đa lên tới 60 tín chỉ (tương đương 15 môn học chuyên ngành).
Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên Việt Nam được học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Hanyang, hàng đầu Hàn Quốc, uy tín về nghiên cứu và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.

Option 3: Trường kinh doanh Đại học Công lập New York tại Albany, Mỹ (University at Albany – State University of New York – SUNY Albany) – xếp hạng 140 National Universities Ranking

Sinh viên của MET sau 2 năm học tập tại Khoa Quản trị và Kinh doanh sẽ được chuyển đổi tín chỉ và tiếp tục học tập 2 năm cuối tại Đại học SUNY Albany. Số tín chỉ được chuyển đổi tối đa lên tới 60 tín chỉ (tương đương 15 môn học chuyên ngành).
Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên Việt Nam được học tập và nghiên cứu tại trường Đại học SUNY Albany, nổi tiếng tại Mỹ, có bề dày lịch sử, uy tín về nghiên cứu và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.