Option 1: Đại học Queensland, Úc (The University of Queensland) xếp hạng 47* thế giới.

Đại học Queensland – University of Queensland thuộc nhóm 50 các trường đại học hàng đầu thế giới theo 2023 QS World University Rankings, top 5 tại Úc. Năm 2019, Đại học Queensland đồng ý chuyển đổi tín chỉ quốc tế với một chương trình cử nhân của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) gồm cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET).

Với hai tiêu chí bắt buộc bao gồm: Sinh viên hoàn thành 8 học phần chuyên ngành (tối đa lên tới 16 tín chỉ Úc) điểm trung bình chung GPA từ 2.8/4 và chứng chỉ quốc tế IELTS 6.5 khi học tập tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), sinh viên sẽ được chuyển đổi tín chỉ và tiếp tục theo học 2 năm cuối tại Đại học Queensland. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên Việt Nam được học tập và nghiên cứu tại trường Đại học, nổi tiếng về nghiên cứu và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội với nhiều sáng chế nổi tiếng thế giới.

Đại học Queensland đã và đang hợp tác nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy cùng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) từ năm 2013 và là một đối tác tin cậy, một người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng HSB.

Chi tiết xem tại: TẠI ĐÂY

Option 2: Đại học Massey, New Zealand

Đại học Massey – Massey University thuộc nhóm 300 các trường đại học hàng đầu thế giới theo 2019 QS World University Rankings, Top 10 tại New Zealand, là một điểm đến sáng tạo và tiến bộ để theo học. Năm 2023, Đại học Massey – Massey University đồng ý chuyển đổi tín chỉ quốc tế với hai chương trình cử nhân của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) bao gồm cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) và cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET).

Với hai tiêu chí bắt buộc bao gồm: Sinh viên hoàn thành 8 học phần chuyên ngành với điểm trung bình chung đạt từ 2.5/4 (tối đa 120 tín chỉ New Zealand) và chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0 khi học tập tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), sinh viên sẽ được chuyển đổi tín chỉ và tiếp tục theo học 2 năm cuối tại Đại học Massey. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên Việt Nam được học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Massey với ngành Truyền thông được xếp hạng từ 100-150 trong Bảng xếp hạng QS World University Rankings.

Option 3: Trường kinh doanh Đại học Công lập New York tại Albany, Mỹ (University at Albany – State University of New York – SUNY Albany) – xếp hạng 140 National Universities Ranking

Trường kinh doanh Đại học Công lập New York tại Albany, Mỹ (University at Albany – State University of New York – SUNY Albany) xếp thứ 140 trong bảng xếp hạng National Universities Ranking các trường đại học Mỹ năm 2019 và thứ 70 trong bảng xếp hạng các trường đại học công lập tại Mỹ. Đây là một trong những cơ sở giáo dục Đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ và là một trong những trường Đại học Công lập toàn diện nhất ở Đông Bắc nước Mỹ. Năm 2019, Đại học Công lập New York tại Albany, Mỹ  đồng ý chuyển đổi tín chỉ quốc tế với một chương trình cử nhân của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) gồm cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET).

Với hai tiêu chí bắt buộc bao gồm: Sinh viên hoàn thành 15 học phần chuyên ngành (tối đa lên tới 60 tín chỉ Mỹ) điểm trung bình chung GPA từ 3.0/4 và chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0 khi học tập tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), sinh viên sẽ được chuyển đổi tín chỉ và tiếp tục theo học 2 năm cuối tại Đại học Công lập New York tại Albany, Mỹ. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên Việt Nam được học tập và nghiên cứu tại trường Đại học SUNY Albany, nổi tiếng tại Mỹ, có bề dày lịch sử, uy tín về nghiên cứu và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.