Blog

Category

Chính sách học bổng năm 2024 Học bổng dành cho tân sinh viên khóa QH-2024-D Mức học bổng 30% học phí kỳ 1 đại học 50% học phí kỳ 1 đại học 70% học phí kỳ 1 đại học 100% học phí kỳ 1 đại học 100% học phí kỳ 1 và Sinh hoạt phí...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Read More
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa là nhà khoa học, vừa là nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho nền khoa học trong nước và thế giới. Đặc biệt, ông còn được biết đến với vai trò là người thầy mở đường...
Read More
Thông báo Chương trình học bổng tuyển sinh thạc sĩ năm 2024 Góp phần thực hiện sứ mệnh đào tạo tài năng của HSB và trách nhiệm quốc gia của ĐHQGHN trong việc đào tạo nâng cao năng lực quản trị quốc gia, địa phương và các ngành, Trường Quản trị & Kinh doanh (HSB),...
Read More
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ  Chuyên ngành Quản trị công nghệ & Phát triển doanh nghiệp Brochure MOTE A3 PDF Thông tin tóm tắt về Chương trình đào tạo – Tên Chương trình: + Tiếng Việt:     Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp + Tiếng Anh:     Master...
Read More
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ năm 2024 Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA) Brochure MBA A3 PDF Thông tin tóm tắt về Chương trình đào tạo – Tên Chương trình: + Tiếng Việt:     Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh + Tiếng Anh:     Master in Business Administration (HSB-MBA) – Trình độ...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 – Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)  I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO –   Ngành đào tạo: Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (Management of Enterprise and Technology, MET). –   Loại chương trình đào tạo: Chương trình...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 – Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) năm học 2023 – 2024. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 – Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) HSB tuyển sinh 200 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) năm học 2024 – 2025. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Loại chương trình đào tạo:...
Read More
 HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS) năm học 2024 – 2025. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO –   Ngành đào tạo: Quản trị và An ninh (Management and Security, MAS). –   Loại chương trình đào tạo: Chương...
Read More
1 2 3 4 10