Thủ tục hành chính sinh viên

Category

CÔNG KHAI MẪU VĂN BẰNG, CHỨNG NHẬN VÀ DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG NHẬN STT Nội dung Link công khai 1 Mẫu bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững DMS_MAU VAN BANG TIEN SI.pdf 2 Mẫu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh MBA_MAU...
Read More
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực đào tạo.  Vui lòng xem tại Link này: http://vnu.edu.vn/HOME/?C2042
Read More
1. Biểu mẫu_Đơn xin nghỉ học_MBA_Tại đây 2. Biểu mẫu_Đơn xin hoãn thi_MBA_Tại đây 3. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu_MBA_Tại đây 4. Biểu mẫu_Quy định thực hiện luận văn_MBA_Tại đây
Read More
Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu cho hợp tác phát triển:  Xem tại đây Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu cho khoa học, công nghệ: Xem tại đây
Read More
1. Biểu mẫu_Đơn xin nghỉ học_IPAG_ tại đây 2. Biểu mẫu_Đơn xin hoãn thi_IPAG_tại đây 3. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu môn học_IPAG_tại đây 4. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu khóa hoc_IPAG_tại đây 5. Biểu mẫu_Đơn xin Gia hạn nộp học phí_IPAG_tại đây 6. Biểu mẫu_Đơn đăng ký tên đề tài_IPAG_tại đây 7. Biểu mẫu_Nội...
Read More