Thủ tục hành chính

Category

CÔNG KHAI MẪU VĂN BẰNG, CHỨNG NHẬN VÀ DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG NHẬN STT Nội dung Link công khai 1 Mẫu bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững DMS_MAU VAN BANG TIEN SI.pdf 2 Mẫu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh MBA_MAU...
Read More
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực đào tạo.  Vui lòng xem tại Link này: http://vnu.edu.vn/HOME/?C2042
Read More
1. Biểu mẫu_Đơn xin nghỉ học_MBA_Tại đây 2. Biểu mẫu_Đơn xin hoãn thi_MBA_Tại đây 3. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu_MBA_Tại đây 4. Biểu mẫu_Quy định thực hiện luận văn_MBA_Tại đây
Read More
Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu cho hợp tác phát triển:  Xem tại đây Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu cho khoa học, công nghệ: Xem tại đây
Read More
1. Biểu mẫu_Đơn xin nghỉ học_IPAG_ tại đây 2. Biểu mẫu_Đơn xin hoãn thi_IPAG_tại đây 3. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu môn học_IPAG_tại đây 4. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu khóa hoc_IPAG_tại đây 5. Biểu mẫu_Đơn xin Gia hạn nộp học phí_IPAG_tại đây 6. Biểu mẫu_Đơn đăng ký tên đề tài_IPAG_tại đây 7. Biểu mẫu_Nội...
Read More