Mẫu văn bằng các chương trình đào tạo

Trường Quản trị kinh doanh công bố mẫu văn bằng các chương trình đào tạo tại Trường:

  1. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA): Mẫu văn bằng tại đây
  2. Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS): Mẫu văn bằng tại đây
  3. Chứng nhận BSKT chương trình Ths Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp: tại đây