Thông báo

Category

Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức với các nội dung cụ thể như sau:        I. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển: – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt...
Read More
Kèm theo Thông báo số 393/TB-QT&KD ngày 29 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 24/11/1991 tại Hà Nội. Đề tài: Quản trị an ninh công nghệ cho...
Read More