Tháng Bảy 20, 2023

Day

Thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 I. Theo Quyết định số 546/QĐ-QT&KD ngày 19/07/2023 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của các chương trình Cử nhân năm 2023 là:...
Read More
 Cập nhật: Căn cứ công văn 3253/ĐHQGHN-ĐT ban hành ngày 31/08/2023 về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, thời gian đăng kí dự thi của thí sinh được gia hạn đến 17h00 ngày 28/09/2023.
Read More