Tháng Bảy 4, 2023

Day

Sáng ngày 23/6/2023, tại Giảng đường Chu Văn An, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Seminar “Chat GPT 101” – Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp. Với tư cách diễn giả chính tại Seminar lần này, Giáo sư Tiến sĩ P....
Read More
Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam 1. Đề tài luận án: Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam 2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm 4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Anh...
Read More