Sáng ngày 23/6/2023, tại Giảng đường Chu Văn An, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Seminar “Chat GPT 101” – Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp.

Với tư cách diễn giả chính tại Seminar lần này, Giáo sư Tiến sĩ P. Vigneswara Ilavarasan (Vignesh) đến từ Viện Công nghệ Dehli, Ấn Độ, đã chia sẻ với các bạn sinh viên nhiều kiến thức liên quan đến Chat GPT, cũng như những ứng dụng của công cụ này trong thực tiễn.

Tham dự chương trình, bên cạnh việc được tiếp thu kiến thức mới về Chat GPT, các sinh viên của HSB đã có cơ hội được Giáo sư Vignesh giải đáp những thắc mắc liên quan tới ứng dụng do OpenAI phát triển.