THÔNG BÁO CẤP HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

Khoa Quản trị và Kinh doanh (Tên thương hiệu là HSB) là một khoa tự chủ cấp trường, được thành lập từ năm 1995 trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Với sứ mệnh đào tạo tài năng trẻ để trở thành các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành cho cả khu vực công và khu vực tư, HSB đã đào tạo hơn 13.000 cựu sinh viên thành đạt, hiện đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các doanh nghiệp lớn.

Năm học 2021 – 2022, HSB sẽ tuyển sinh hệ đại học chính quy, chất lượng cao cho 04 chương trình sau:

STT Tên chương trình Chỉ tiêu tuyển sinh

năm học 2021 – 2022

1 Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET: Management of Enterprise and Technology) 90 sinh viên
2 Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC: Marketing And Communication) 90 sinh viên
3 Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT: Human And Talent) 90 sinh viên
4 Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS: Management And Security) – Học bán trú – Chọn 1 trong 3 hướng chuyên sâu: (1) Công nghệ số và An ninh mạng; (2) Công nghệ Tài chính và An ninh Tài chính; (3) Khoa học Dữ liệu và Kinh doanh số. 90 sinh viên

 

Mỗi chương trình cử nhân trên, HSB sẽ cấp 09 suất HỌC BỔNG TOÀN PHẦN trị giá từ 235 triệu đến 550 triệu đồng.

HSB bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký phỏng vấn xin cấp học bổng từ: 01/02/2021.

Điều kiện để đăng ký xin cấp học bổng đối với học sinh lớp 12 năm học 2020 – 2021 như sau: Sức khoẻ tốt; Học lực giỏi liên tục 03 năm THPT; Hạnh kiểm tốt liên tục 03 năm THPT (Đối với học sinh chưa có kết quả học tập cả năm, cần chứng minh Học lực và Hạnh kiểm tối thiểu đến kỳ 1 lớp 12 năm học 2020 – 2021).

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét học bổng hoặc xét tuyển vào các chương trình cử nhân trên, vui lòng gửi hồ sơ sớm để được tham gia phỏng vấn bắt buộc Trí thông minh cảm xúc (EQ) trước kỳ thi THPT quốc gia 2021 để đảm bảo đủ điều kiện tiên quyết xét tuyển vào HSB.

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC)

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ NHÂN TÀI (HAT)

 

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ VÀ AN NINH (MAS)

Thông tin liên hệ chi tiết:

Hotline: 0868.226.656;

Email upmo@hsb.edu.vn;

Website https://hsb.edu.vn/