CỬ NHÂN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ NHÂN TÀI (HAT)

Giới thiệu chương trình Chương trình Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (Tên tiếng Anh là Bachelor in Management of Human And Talent, viết tắt là HAT) là chương trình đào tạo đại học chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng. Loại chương trình đào … Đọc tiếp CỬ NHÂN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ NHÂN TÀI (HAT)