Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC)

Giới thiệu chương trình đào tạo Chương trình Cử nhân Marketing và Truyền thông (tên tiếng Anh:  Bachelor of Marketing and Communication, tên viết tắt: MAC) là chương trình đào tạo chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng. Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao Tên văn … Đọc tiếp Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC)