Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

Giới thiệu chương trình Chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (Tên tiếng Anh là Bachelor of Science in Management of Enterprise & Technology, viết tắt là MET) là chương trình đào tạo đại học chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng. Loại chương … Đọc tiếp Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)