Tuyển sinh

Category

Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp do ĐHQGHN cấp bằng Được thành lập từ năm 1995, Trường Quản trị và Kinh doanh – HSB (Trước là Khoa Quản trị và Kinh doanh – HSB) là một trường trực thuộc trong...
Read More
Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) do ĐHQGHN cấp bằng Được thành lập từ năm 1995, Trường Quản trị và Kinh doanh – HSB (Trước là Khoa Quản trị và Kinh doanh – HSB) là một trường trực thuộc trong mô...
Read More
THAM QUAN TRƯỜNG   CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN HSB SINH VIÊN HSB VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN HSB   KHÁCH MỜI DOANH NHÂN ĐÀO TẠO SINH VIÊN HSB   BẢN TIN HSB  
Read More
Thông báo về học phí, học bổng và các khoản thu đối với các Chương trình Cử nhân tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN 2022 I. Học phí áp dụng cho sinh viên trúng tuyển năm 2022: STT Chương trình đào tạo Học phí   toàn khóa Ghi chú 1 Cử nhân...
Read More
CÁCH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN – TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH – ĐHQGHN 1. Hệ đào tạo: Cử nhân 2. Ngành: Quản trị và An ninh (MAS); Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET); Marketing và Truyền thông (MAC); Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT). 3....
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 – Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) năm học 2023 – 2024. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 – Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) năm học 2023 – 2024. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Loại chương trình đào tạo:...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 – Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO –   Ngành đào tạo: Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (Management of Enterprise and Technology, MET). –   Loại chương trình đào tạo: Chương trình đào...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 – Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS) HSB tuyển sinh 80 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS) năm học 2023 – 2024.. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO –   Ngành...
Read More
1 2