Tháng Năm 5, 2023

Day

Đề án tuyển sinh các chương trình Đại học năm 2023 của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vui lòng tải tại: Mẫu Phiếu ĐKXT theo điểm ĐGNL, chứng chỉ quốc tế, XTT Hoặc https://drive.google.com/file/d/12GtXSXgj6We29Ngfv0RL2etQyuUjxlw2/view Xem thêm tạ:  https://drive.google.com/file/d/1MHVrcBWCnMCxH-ByG-V6X8TIvLcs42p2/view  
Read More