Đề án tuyển sinh các chương trình Đại học năm 2024 của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB)

Các mẫu phiếu và yêu cầu cho các thí sinh xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm và ưu tiên xét tuyển: Huong dan XTT, UTXT, XT som va mau phieu

Truy cập nộp hồ sơ sơ tuyển ngay tại: https://zfrmz.com/uOExtze2CT3MHRAxnYt0