Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị an ninh phi truyền thống (MNS)

HSB tuyển sinh 30 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống cho năm học 2023 – 2024.

Thông báo tuyển sinh đầy đủ

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • Loại chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chất lượng chuẩn quốc tế được ACQUIN (Đức – Châu Âu) kiểm định.
 • Tên văn bằng: Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống (MNS)
 • Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 18-24 tháng
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 25 chỉ tiêu
 2. Đối tượng dự tuyển

            Đối tượng dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) là các thí sinh:

            – Đáp ứng điều kiện tại mục 7 của thông báo này;

            – Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhân;

            – Có đủ sức khoẻ để học tâp;

            – Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn tại mục 4 của thông báo này.

– Đối với thí sinh là người nước ngoài: Xét tuyển theo Quy định hiện hành về việc thu hút và quản lý sinh viên/ học viên quốc tế tại ĐHQGHN.

 1. Đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ

          – Thí sinh truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn.

          – Đồng thời, thí sinh truy cập vào cổng đăng ký dự tuyển trực tuyến của HSB tại địa chỉ Phiếu Đăng ký dự thi Mới (zohopublic.com) và thực hiện đăng ký dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn.

          – Thời gian đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ:

                   ▪ Đợt 1: 8h00 ngày 11/03/2024 đến 17h00 ngày 24/04/2024

                   ▪ Đợt 2: 8h00 ngày 14/05/2024 đến 17h00 ngày 23/08/2024

            – Thí sinh sau khi đăng ký trực tuyến phải nộp đầy đủ hồ sơ bản cứng (theo quy định tại mục 11 của thông báo này) trong thời gian đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học (POMO), tầng 2, nhà B1, Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 1. Thời gian xét tuyển dự kiến

          – Đợt 1: 18-19/05 và 25-26/05

          – Đợt 2: 21-22/09 và 28- 29/09

 1. Thời gian đào tạo

            – Thời gian đào tạo chuẩn là 02 năm và không được kéo dài quá 02 năm sau thời gian đào tạo chuẩn;

            – Thời gian học ngoài giờ hành chính.

 1. Điều kiện dự tuyển

            7.1. Điều kiện văn bằng

 • Đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp, hạng tốt nghiệp từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.
 • Danh mục ngành phù hợp và học phần bổ sung kiến thức chi tiết như sau:

– Nhóm 1: Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp gồm: Quản trị và An ninh (7900189), Quản trị doanh nghiệp và công nghệ (7900101), Quản lý nhà nước về an ninh trật tự (7860109), Quản trị nhân lực và nhân tài (7900103), Marketing và truyền thông (7900102) được tham gia xét tuyển sau khi hoàn thành học phần bổ sung kiến thức (nếu có). Học phần bổ sung kiến thức cụ thể quy định trong bảng dưới đây.

STT Tên học phần bổ sung kiến thức Số tín chỉ Học phần bổ sung kiến thức tương ứng với ngành dự tuyển
Quản trị và An ninh (7900189) Quản lý nhà nước về an ninh trật tự (7860109) Quản trị doanh nghiệp và công nghệ (7900101) Quản trị nhân lực và nhân tài (7900103) Marketing và truyền thông (7900102)
1 Tổng quan về quản trị an ninh và an ninh phi truyền thống

Introduction to Management of Security & Nontraditional Security

3 Không phải học bổ sung kiến thức 3 3 3 3
2 Quản trị dự án và rủi ro

Project and Risk Management

3 3 3 3
Tổng số tín chỉ     6 3 6 6

 

Nhóm 2: Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp thuộc các nhóm ngành Kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị – Quản lý, Luật, An ninh và trật tự xã hội, Quân sự, được tham gia xét tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 03 học phần (10 tín chỉ) sau:

STT Tên học phần Số tín chỉ Tương đương với tín chỉ ECTS
1 Tổng quan về quản trị an ninh và an ninh phi truyền thống

Introduction to Management of Security & Nontraditional Security

3 4.5
2 Quản trị dự án và rủi ro

Project and Risk Management

3 4.5
3 Luật Kinh doanh và đạo đức kinh doanh

Business Law and Ethics

4 6
Tổng số tín chỉ 10 15
 • Nhóm 3: Thí sinh có bằng Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật; Kiến trúc và xây dựng; Sản xuất và chế biến; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; Môi trường và bảo vệ môi trường; Sức khỏe; Nhân văn; Báo chí và thông tin; Nghệ thuật; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải; được tham gia xét tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 04 học phần (14 tín chỉ) sau:
STT Tên học phần Số tín chỉ Tương đương với tín chỉ ECTS
1 Quản trị học

Management

4 6
2 Tổng quan về quản trị an ninh và an ninh phi truyền thốngIntroduction to Management of Security & Nontraditional Security 3 4.5
3 Quản trị dự án và rủi ro

Project and Risk Management

3 4.5
4 Luật Kinh doanh và đạo đức kinh doanh Business Law and Ethics 4 6
Tổng số tín chỉ 14 21

Lưu ý:

 • Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;
 • Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức (nếu có) trước khi đăng ký dự tuyển;
 • HSB tổ chức chương trình bổ sung kiến thức và cấp giấy chứng nhận kèm bảng điểm cho các thí sinh thuộc Nhóm 2, Nhóm 3;
 • Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức sẽ được thông báo chi tiết đến thí sinh đăng ký.

7.2. Điều kiện về ngoại ngữ

Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được minh chứng qua một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

 • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh hoặc ngành sư phạm tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng tiếng Anh;
 • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không qua 2 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 • Một trong các chứng chỉ/ chứng nhận trình độ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm kể từ ngày thi chứng chỉ/ chứng nhận đến ngày đăng ký dự tuyển, được quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3.

Lưu ý:

 • ĐHQGHN không chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thi theo hình thức trực tuyến;
 • Các thí sinh có thể sử dụng kết quả bài thi VNU test trước hoặc cùng đợt tuyển sinh làm minh chứng về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển thạc sĩ (kết quả bài thi VNU test không được sử dụng làm minh chứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các CTĐT thạc sĩ).
 • Lịch thi VNU Tests đợt 1 vào ngày Chủ nhật, 12/05/2024 và đợt 2 vào ngày Chủ nhật, 15/09/2024. Thí sinh có nhu cầu thi để cấp chứng nhận VNU Tests đăng ký trực tiếp với Trường Đại học Ngoại ngữ. Ngoài 2 đợt thi trên, Trường ĐHNN có tổ chức thêm nhiều đợt thi khác trong năm và không giới hạn số lần thí sinh dự thi (xem lịch thi tại: https/dangky.ulis.vnu.edu.vn/vnu-tests/).

7.3. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

– Thí sinh có bằng đại học ngành Quản trị và An ninh (mã ngành 7900189) được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp

– Thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công tác liên quan.

Năm kinh nghiệm tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự tuyển.

Các lĩnh vực liên quan gồm: hoạt động quản lý nhà nước, hành chính, an ninh, kinh tế – xã hội, kinh doanh, ngoại giao hoặc các hoạt động liên quan đến an ninh phi truyền thống.

 1. Xét tuyển

          8.1. Quy trình xét tuyển

            Dựa trên đối tượng tuyển sinh mang tính đặc thù và chuyên ngành đào tạo tích hợp, HSB tổ chức xét tuyển theo phương thức mới và hiện đại thông qua: đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn của thí sinh và viết luận.

             – Vòng 1: Đánh giá hồ sơ

Hội đồng tuyển sinh đánh giá hồ sơ đăng ký dự tuyển theo các tiêu chí: Năng lực học tập ở bậc cử nhân, trình độ ngoại ngữ, công bố khoa học, thư giới thiệu. Thí sinh có điểm đánh giá hồ sơ đạt từ 60/100 điểm được coi là vượt qua vòng đánh giá hồ sơ và sẽ được thông báo về thời gian tham gia vòng 2 (Vòng Phỏng vấn và thi viết luận).

            – Vòng 2: gồm 2 nội dung Phỏng vấn và thi viết luận

Điều kiện tham dự: Thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ đủ điều kiện tham gia vòng 2. Chi tiết mỗi nội dung đánh giá như sau:

Phỏng vấn:

 • Ngôn ngữ sử dụng trong phỏng vấn: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
 • Hình thức phỏng vấn: trực tiếp hoặc trực tuyến trong đó, hình thức phỏng vấn trực tuyến chỉ áp dụng trong trường hợp bất khả kháng và được quyết định bởi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
 • Thang điểm và tiêu chí đánh giá: Vòng phỏng vấn đánh giá theo thang điểm 100 theo các tiêu chí: Mục đích học tập của thí sinh; Hiểu biết về Chính trị – Kinh tế – Văn hóa – Xã hội; Kiến thức chuyên môn; Kinh nghiệm công tác; Khả năng giao tiếp, hiểu và diễn đạt vấn đề theo yêu cầu (bao gồm cả khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên môn nếu có); Đạo đức và trách nhiệm. Thí sinh có điểm phỏng vấn đạt từ 60/100 điểm sẽ đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

Thi viết luận

 • Mục đích của bài viết luận nhằm kiểm tra năng lực học tập của thí sinh. Thí sinh được yêu cầu trình bày ý kiến, quan điểm về một vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong thi viết luận: Tiếng Việt
 • Thời gian thi: 30 phút
 • Thang điểm: Cán bộ chấm thi sẽ chấm bài thi viết luận theo tháng điểm 100. Thí sinh có điểm viết luận đạt từ 60/100 điểm sẽ đủ điều kiện tham gia xét tuyển

          8.2. Thang điểm và tiêu chí đánh giá

 • Thí sinh có tổng điểm vòng 2 (tổng điểm phỏng vấn và thi viết luận) đạt từ 120/200 điểm sẽ đủ điều kiện xét trúng tuyển.
 • Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

          8.3. Thời gian xét tuyển và thông báo kết quả

– Thời gian xét tuyển: Đợt 1: Trước 27/5/2024 và Đợt 2: Trước 30/09/2024

– Thời gian thông báo kết quả: Đợt 1: Trước 29/05/2024 và Đợt 2: Trước 02/10/2024

          8.4. Thời gian nhập học và khai giảng

– Thời gian nhập học: Đợt 1: Trước 22/06/2024 và Đợt 2: Trước 26/10/2024

– Thời gian khai giảng (dự kiến): Tháng 10/2024

 1. Kinh phí đào tạo

            9.1 Học phí toàn khóa

            – Học phí toàn khóa: 135,000,000 đồng/Khóa

            – Học phí được đóng thành các đợt theo qui định và sẽ được thông báo khi thí sinh trúng tuyển.

            – Học viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được xin cấp học bổng bán phần và toàn phần.

            – Học phí đã bao gồm toàn bộ chi phí quản trị, chi phí đào tạo, in tập bài giảng và tài liệu, hội thảo, thực hành; chi phí sử dụng cơ sở vật chất, phòng học, điều hòa; dịch vụ teabreak…

            – Học phí KHÔNG bao gồm: lệ phí dự tuyển đầu vào; lệ phí bảo lưu, gia hạn; lệ phí thi lại, học lại (nếu có); lệ phí học Bổ sung kiến thức (nếu có); lệ phí học và thi chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

            9.2 Lệ phí đăng ký và xét tuyển năm 2024

            – Lệ phí hồ sơ và đăng ký hồ sơ: 150.000 đồng/thí sinh

            – Lệ phí phỏng vấn và xét tuyển: 1.000.000 đồng/thí sinh.

            – Lệ phí học bổ sung kiến thức: Theo thông báo của Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học (POMO) và Phòng Kế hoạch Tài chính HSB.

 1. Hồ sơ đăng ký
A. Giấy tờ bắt buộc
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu) : 01 Bản gốc
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú, thời hạn 6 tháng tính tới ngày dự tuyển : 01 Bản gốc
3. CMT/ CCCD : 01 Bản sao
4. Giấy khai sinh : 01 Bản sao
5. Giấy xác nhận sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp, thời hạn trong vòng 6 tháng tính đến ngày dự tuyển. : 01 Bản gốc
6. Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học

Lưu ý: Văn bằng đại học do sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành

: 01 Bản sao
7. Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Hoặc tương đương) : 01 Bản sao
8. 02 ảnh 3x4cm và 02 ảnh 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng : 04 Ảnh
9. QĐ tuyển dụng/ QĐ bổ nhiệm/ HĐLĐ dài hạn/ Giấy đăng kí thành lập doanh nghiệp (Đối với chủ doanh nghiệp) … hoặc giấy xác nhận thời gian làm việc tối thiểu 1 năm liên tục của thủ trưởng cơ quan để chứng nhận kinh nghiệm công tác (theo mẫu) (đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức) : 01 Bản sao
10. Chứng nhận hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức theo chuyên ngành dự tuyển trong thời hạn 05 năm tính tới ngày dự tuyển (đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức) : 01 Bản sao
B. Giấy tờ khác
11. Thư giới thiệu của cơ quan/ tổ chức/ doanh nghiệp/ nhà khoa học/ nhà giáo (đối với thí sinh được cơ quan/ tổ chức cử đi học) (theo mẫu). : 01 Bản gốc

 1. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội
Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học (POMO)
Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 024. 6292.3030 – 0968 202244 – 0903 281028
Email: pomo@hsb.edu.vn