Tháng Hai 20, 2023

Day

Danh sách các nhà tài trợ công trình cải tạo tòa nhà B1 và xây mới giảng đường HSB Danh sách nhà tài trợ
Read More
THƯ MỜI TÀI TRỢ CÔNG TRÌNH CẢI TẠO TÒA NHÀ B1 VÀ XÂY MỚI GIẢNG ĐƯỜNG HSB Kính gửi: Các cựu học viên và học viên HSB        V/v: Tài trợ cải tạo xây dựng tòa nhà B1 và giảng đường HSB Từ 4/2019 đến tháng 8/2019, HSB được ĐHQGHN cho phép tự huy động nguồn...
Read More
Khoa học công nghệ Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học tại HSB là kết hợp giữa nghiên cứu và đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ; chú trọng nghiên cứu triển khai ứng dụng và nghiên cứu liên ngành nhằm hỗ trợ các nhà quản trị, điều hành ở cả khu...
Read More
Hợp tác quốc tế Lịch sử lâu đời của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) đã gây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học đến từ các châu lục trên thế giới như Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Úc. Năm 1995, HSB đã chính thức đặt...
Read More
Liên hệ HTPT HSB luôn mong muốn được hợp tác, làm việc với các đơn vị, tổ chức và cá nhân (nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên, v.v.) trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức và cấp độ trên các...
Read More
Danh mục các chương trình đào tạo & huấn luyện thế mạnh của HCC Bao gồm 8 chương trình đào tạo nổi bật: – Dành cho lãnh đạo cấp cao – Danh cho quản lý cấp trung – Dành cho đội ngũ Sales & Marketing – Dành cho chuyên gia nhân sự và phát triển...
Read More
Khách hàng chiến lược của TT Đào tạo và tư vấn quản trị Khách hàng chiến lược của TT Đào tạo và tư vấn quản trị Trường Quản trị Kinh doanh (HSB) đã và đang trở thành đối tác đào tạo chiến lược của các doanh nghiệp trong việc thiết kế và triển khai các...
Read More
Đội ngũ giảng viên và chuyên gia của HCC Với lịch sử đầy tự hào, với thương hiệu dẫn đầu và bản sắc văn hóa riêng, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) nói chung và Trung tâm Đào tạo và tư vấn quản trị (HCC) nói riêng đã thu hút được đông đảo các...
Read More
Phương pháp tiếp cận trong hoạt động đào tạo và tư vấn của HCC Trung tâm Đào tạo và tư vấn quản trị (HCC) cam kết cung cấp các khoá học chất lượng cao nhất cả về chuyên môn lẫn dịch vụ. Qua khảo sát và phân tích ngành, phân tích thực trạng và nhu...
Read More
Giới thiệu chung về Trung tâm Đào tạo và Tư vấn quản trị (HCC) Trung tâm Đào tạo và Tư vấn quản trị (HCC) – Khoa Quản Trị và Kinh Doanh (HSB) – Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập với sứ mệnh đào tạo các nhà lãnh đạo, quản trị và điều...
Read More
1 2 3