Khoa học công nghệ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học tại HSB là kết hợp giữa nghiên cứu và đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ; chú trọng nghiên cứu triển khai ứng dụng và nghiên cứu liên ngành nhằm hỗ trợ các nhà quản trị, điều hành ở cả khu vực công và tư giải quyết hiệu quả, bền vững các vấn đề quản trị.

Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên và định hướng nghiên cứu tại HSB: Link

Danh sách sản phẩm khoa học, công nghệ của HSB: Xem tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.