Thông báo luận văn, luận án

Thông Báo

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Thị Hải Yến

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Thị Hải Yến 1. Đề tài luận án: Ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đối với an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm và đồ...

Toàn văn luận án: Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam

Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam 1. Đề tài luận án: Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam 2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm 4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Anh...

Thông tin Luận án Tiến sĩ của NCS Hoàng Anh Tuấn

Tên đề tài: Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam (Management of technological security for Vietnam electricity industry) 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Anh Tuấn 2.Giới tính: Nam 3.Ngày sinh: 24/11/1991 4.Nơi sinh: Hà Nội 5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định về...

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Hoàng Anh Tuấn

Kèm theo Thông báo số 393/TB-QT&KD ngày 29 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 24/11/1991 tại Hà Nội. Đề tài: Quản trị an ninh công nghệ cho...
1 2