Tháng Tám 17, 2023

Day

THÔNG TIN LATS CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI THỊ HẢI YẾN Tên đề tài: Ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đối với an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm & đồ uống tại Việt...
Read More
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Thị Hải Yến 1. Đề tài luận án: Ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đối với an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm và đồ...
Read More
Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Thị Hải Yến 1. Đề tài luận án: Ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đối với an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm và đồ...
Read More