KH&CN

Category

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN (VNU) tự hào là trường TOP đầu trong cả nước được nhận quyết định công nhận chất lượng kiểm định cho tất cả các chương trình đào tạo liên ngành trình độ đại học theo chuẩn chất lượng Châu Âu trong Khuôn khổ Quản trị Chất...
Read More
Diễn đàn hợp tác Quản trị an ninh phi truyền thống khu vực ASEAN lần đầu tiên là một sáng kiến của các nhà khoa học Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), trong đó, Viện An ninh phi truyền thông (INS) thuộc Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) là đơn...
Read More
Sắp tới, vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh sẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác quản trị an ninh phi truyền...
Read More
HSB là mô hình trường đào tạo về kinh doanh và quản trị đầu tiên tại Việt Nam được ĐHQGHN trao cho quyền tự chủ cao trong quản trị và quyền tự chủ hoàn toàn về tài chính. Có thể nói từ khi mở cửa nền kinh tế đến nay, Việt Nam chưa có một...
Read More
Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB gồm những nhà khoa học liên ngành có uy tín và những nhà lãnh đạo và quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các thành viên...
Read More
Quy định này cụ thể hóa một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội (QTKD – ĐHQGHN) trên cơ sở Quy chế Đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng...
Read More
Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB gồm những nhà khoa học liên ngành có uy tín và những nhà lãnh đạo và quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các thành viên...
Read More
STT Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng (theo năm) Link 1 Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2022 https://hsb.edu.vn/bao-cao-cac-dieu-kien-dam-bao-chat-luong-nam-2022.html 2 Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2023 https://hsb.edu.vn/bao-cao-cac-dieu-kien-dam-bao-chat-luong-nam-2023.html
Read More
Khoa học công nghệ Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học tại HSB là kết hợp giữa nghiên cứu và đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ; chú trọng nghiên cứu triển khai ứng dụng và nghiên cứu liên ngành nhằm hỗ trợ các nhà quản trị, điều hành ở cả khu...
Read More
1 2 3