Diễn đàn hợp tác Quản trị an ninh phi truyền thống khu vực ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Sắp tới, vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh sẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác quản trị an ninh phi truyền thống khu vực ASEAN (được viết tắt là Diễn đàn ACF-MNS).

Đây là Diễn đàn ACF-MNS đầu tiên sẽ được tổ chức với sự hợp tác của các cơ quan Việt Nam, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, sự tham gia của các Bộ, Ban, Ngành, Thành phố Hà Nội; các nhà khoa học, học giả; các tổ chức, doanh nghiệp có uy tín của Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ còn có các vị khách quốc tế đến từ Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Hà Nội, và sự tham gia online của các học giả của các trường đại học nổi tiếng của các nước ASEAN.

Nội dung của Diễn đàn ACF MNS lần thứ nhất này sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính đó là việc phân tích và chia sẻ tri thức về an ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống; Tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống tới từng quốc gia và khu vực ASEAN; Và đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị an ninh phi truyền thống từ chính sách đến chiến lược, hành động.