Cập nhật danh sách nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HSB-MBA) năm 2022

HSB là mô hình trường đào tạo về kinh doanh và quản trị đầu tiên tại Việt Nam được ĐHQGHN trao cho quyền tự chủ cao trong quản trị và quyền tự chủ hoàn toàn về tài chính. Có thể nói từ khi mở cửa nền kinh tế đến nay, Việt Nam chưa có một mô hình giáo dục nào có mức độ đổi mới, tự chủ hoàn toàn, thành công và tiến bộ như HSB. Các doanh nhân, giảng viên và học viên đã phát triển được mô hình một nhà trường sáng tạo, tự chủ và liên tục phát triển bền vững trên 4 trụ cột là: Công lập; Tự chủ; Không vì lợi nhuận; Hợp tác công tư.

Danh sách học viên đã nhận bằng năm 2021 vui lòng xin chi tiết tại Link này: Danh sách nhận bằng Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2022