Blog

Category

Danh mục ngành được phép đào tạo tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN (Cập nhật đến ngày 22/06/2022) STT Tên ngành Mã ngành Số văn bản cho phép mở ngành Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất) Ngày...
Read More
Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng STT Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng (theo năm) Link 1 Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2022 https://hsb.edu.vn/bao-cao-cac-dieu-kien-dam-bao-chat-luong-nam-2022.html 2 Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2023 https://hsb.edu.vn/bao-cao-cac-dieu-kien-dam-bao-chat-luong-nam-2023.html 3 Báo cáo các điều kiện đảm...
Read More
Course description for the degree programme Bachelor in Management of Enterprise and Technology Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1UrS2rJlML0FgU4LiVYskKaBCx2F8aaCE/view
Read More
Course description for the degree programme Bachelor in Management And Security (MAS) Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1OW-S5ggrli5vkxpDBnjq3EVdke_vticY/view
Read More
Course description for the degree programme Bachelor of Marketing and Communication (MAC) Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1xtUUbqcEQtay3_HXNJz2Ge0ba7uFv0hS/view
Read More
Course description for the degree programme Bachelor in Management of Human and Talent (HAT) Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1xbhC60x4d-Q6BBTICLyThghjdWPv_TIP/view 
Read More
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in...
Read More
Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1nDISyJ2nOAwNSk9y9DFfJ6_TSAz56klC/view Theo đó, năm 2021, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) tuyển sinh 4 ngành: – Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) – Marketing và Truyền thông (MAC) – Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) – Quản trị và An ninh (MAS) THÍ SINH CHÚ Ý: PHẢI...
Read More
Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên Ký hiệu : 32/QĐ-ĐHQGHN Ngày ban hành : 05/01/2017 Trích yếu : Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan ban hành :...
Read More
1 8 9 10