Sáng ngày 25/7, Trường Quản trị và Kinh doanh đã tổ chức buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội” (mã số QG.19.60) theo Quyết định số 2413/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Buổi làm việc có sự tham gia của các thành viên Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu, dưới sự chủ trì của GS.TS. Trương Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe PGS.TS. Hoàng Đình Phi – chủ nhiệm đề tài cùng TS. Trần Thị Nguyệt – thành viên đề tài trình bày về những vấn đề, mục tiêu, phương pháp và kết quả của quá trình nghiên cứu.

Sau phần trình bày của PGS.TS Hoàng Đình Phi cùng TS. Trần Thị Nguyệt, Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao đề tài của nhóm nghiên cứu, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến phản biện và nhận xét có giá trị, qua đó giúp các thành viên đề tài hoàn thiện hơn công trình nghiên cứu. Với sự thống nhất cao, Hội đồng nghiệm thu cũng đã quyết định thông qua đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội”.

Trường Quản trị và Kinh doanh cùng nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội vì sự ủng hộ lớn lao trong suốt thời gian tiến hành đề tài.