Thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ: Chia sẻ từ tham tán kinh tế Konstantin Dubrovsky tại HSB

(Hà Nội, ngày 28 tháng 10) Ông Konstantin Dubrovsky, Phó Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã đến thăm Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN, để tham gia buổi trao đổi, thảo luận với các sinh viên chương trình đại học và sau đại học của nhà trường. Nền tảng chủ đề của chuyến thăm và chia sẻ là sự kiện nâng tầm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện gần đây, đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn mới trong hợp tác song phương giữa hai nước. Là một chuyên gia được đánh giá cao trong lĩnh vực kinh tế và ngoại giao quốc tế, Ông Dubrovsky đã làm phong phú thêm không khí học tập tại HSB bằng những nhận định, quan điểm mới mẻ và gợi mở về nhiều chủ đề khác nhau.

Hợp tác song phương

Việc nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện gần đây là một cột mốc quan trọng, định hình một chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương. Sự kiện này thể hiện mong muốn chung nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác, mở rộng hơn phạm vi hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thương mại, an ninh, giáo dục, công nghệ và văn hóa. Quan hệ đối tác phản ánh các giá trị và mục tiêu chung tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Đây không chỉ là những cánh cửa cơ hội kinh tế mới, mà còn là khuyến khích hợp tác về an ninh, giáo dục và công nghệ. Sự phát triển này được củng cố bởi sự tôn trọng và chủ quyền lẫn nhau, tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tạo ra hình mẫu cho quan hệ tích cực, thúc đẩy ngoại giao và đối thoại là công cụ thiết yếu trong việc giải quyết các thách thức quốc tế. Bài trình bày của ông Dubrovsky tại HSB đã nêu bật tầm quan trọng của việc nâng cấp này cũng như những triển vọng đầy hứa hẹn mà nó mang lại cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ trong khu vực rộng lớn hơn.

Cơ hội & thách thức kinh tế

Ông Dubrovsky đã đi sâu nghiên cứu khía cạnh kinh tế của mối quan hệ hợp tác song phương. Ông thảo luận về động lực của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư không phải lúc nào cũng cần xin phép chính quyền địa phương trực tiếp, bởi có các trường đại học và các tổ chức khác vẫn duy trì sự tự chủ. Chuyên gia bày tỏ sự lạc quan về sức hấp dẫn đầu tư dài hạn của Việt Nam, trích dẫn các yếu tố như môi trường năng động của đất nước, dân số có trình độ học vấn cao và sự tôn trọng toàn cầu. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực tư nhân trong vai trò là động lực cho tăng trưởng kinh tế, giải thích rằng Hoa Kỳ đặt trọng tâm phát triển kinh tế vào các doanh nghiệp tư nhân hoạt động độc lập, xác định các cơ hội và chủ động theo đuổi. Vai trò của chính phủ được coi là tạo điều kiện thuận lợi hơn là trực tiếp tham gia vào đầu tư. Sự thẩm định kỹ lưỡng là rất quan trọng đối với các công ty muốn đầu tư và họ không nên dựa vào sự chỉ đạo của chính phủ về vấn đề này.

Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đề cập đến phạm vi rộng hơn, ông Dubrovsky thảo luận về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Khuôn khổ này thể hiện cách tiếp cận chiến lược đối với sự tham gia và hợp tác khu vực ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực này và tạo ra một cộng đồng kết nối và thịnh vượng hơn. Thông qua cuộc trao đổi tại HSB,ông Dubrovsky nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt tập trung vào việc tăng cường quan hệ đối tác kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung. Ông thừa nhận rằng những cuộc thảo luận này, tuy tích cực, nhưng có thể phức tạp và mang nhiều sắc thái, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền chính trị đang thay đổi. Ông nhấn mạnh rằng bất chấp sự khác biệt rõ ràng giữa các đảng chính trị Mỹ, đường hướng chính sách đối ngoại của nước này vẫn tương đối nhất quán. Xuyên suốt cuộc trò chuyện, ông Dubrovsky cũng chia sẻ quan điểm của mình về các thể chế, nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị dân chủ, ngay cả khi tình hình có thể không ổn định và có thể thay đổi qua các chính quyền khác nhau. Diễn giả đưa ví dụ khuyến khích công chúng tập trung vào các khía cạnh nhất quán trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hơn là những lời hoa mỹ trong chiến dịch chính trị.

Bài phát biểu của ông Dubrovsky đề cập đến các chủ đề quan trọng liên quan đến quan hệ đối tác Việt – Mỹ được nâng tầm, tập trung vào các cơ hội và thách thức kinh tế cũng như khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Cuộc trò chuyện gợi mở này với một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đã cung cấp cho sinh viên tại HSB những kiến thức trực tiếp và hiểu biết sâu sắc hơn về động lực của quan hệ quốc tế và kinh tế trong khu vực.