Thông báo tuyển sinh Đại học của HSB (đợt bổ sung)

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy của Khoa Quản trị và Kinh doanh HSB – Đại học Quốc gia Hà Nội (đợt bổ sung)