Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo tuyển sinh đại học chính quy, chất lượng cao năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: