Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 (đợt bổ sung)

Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo tuyển sinh đại học chính quy, chất lượng cao năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: