Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển Đại học 2021

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển như sau:

Stt Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu đã công bố trong đề án Chỉ tiêu điều chỉnh
Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác
1. Đại học 7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 70 20 75 15
2. Đại học 7900102 Marketing và Truyền thông 70 20 75 15
3. Đại học 7900103 Quản trị Nhân lực và Nhân tài 70 20 80 10
4. Đại học 7900189 Quản trị và An ninh 70 20 80 10

Trong đó:

  • Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Xét tuyển đối với thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển của HSB và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
  • Xét tuyển theo phương thức khác: Xét tuyển đối với thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển của HSB và có kết quả thi ĐGNL đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hoặc thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hoặc thí sinh có chứng chỉ quốc tế: SAT, A-level, ACT, IELTS …
  • HSB nhận hồ sơ xét tuyển thẳng hoặc xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế (SAT, A-level, ACT, IELTS) trước ngày 20/7/2021 và nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức trước ngày 31/7/2021.
  • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức cụ thể như sau:

Thí sinh có kết quả ĐẠT sơ tuyển hồ sơ và đánh giá EQ đồng thời có điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức tối thiểu theo bảng dưới

STT Ngành Mã ngành NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Điểm thi tốt nghiệp THPT 

(thang điểm 30)

Điểm thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức 

 (thang điểm 150)

1. Quản trị doanh nghiệp và công nghệ 7900101 19 80
2. Marketing và truyền thông 7900102 19 80
3. Quản trị nhân lực và nhân tài 7900103 18 80
4. Quản trị và An ninh 7900189 22 90