Sổ tay sinh viên 2019

Thân gửi các bạn sinh viên thân mến,

Sổ tay sinh viên của Khoa Quản trị và kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là tài liệu được biên soạn dành riêng cho sinh viên Chương trình đào tạo cử nhân, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất. Đây cũng là tài liệu hỗ trợ các cán bộ quản lý, các giảng viên của Khoa thực hiện công tác cố vấn học tập, quản lý sinh viên.

Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cần thiết, chỉ dẫn cơ bản cho toàn bộ quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên, bao gồm các thông tin về chương trình đào tạo, các quy định, quy chế, chính sách áp dụng trong suốt quá trình học tập tại Khoa.

Học tập và rèn luyện ở bậc Đại học là phương thức đào tạo dựa trên nền tảng là sự chủ động tối đa của sinh viên. Vì vậy, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, cố vấn học tập, các phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên phải tự trang bị cho mình những kiến thức liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Các em có thể tham khảo thêm tại: Sổ tay Sinh viên – Student Handbook

Các biểu mẫu các em có thể tham khảo thêm tại: Biểu mẫu dành cho sinh viên

Những tài liệu hướng dẫn, mẫu biểu đi kèm các quy định đều được đăng tải trên website của Khoa (www.hsb.edu.vn)

Trân trọng.