Nhóm nghiên cứu Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Số QG.20.71

Chiều ngày 8/4, Trường Quản trị và Kinh doanh đã tổ chức buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản trị an ninh công nghệ trong quan trắc môi trường tự động tại thành phố Hạ Long” (mã số QG.20.71) theo Quyết định số 1286/QĐ-ĐHQGHN ngày 1 tháng 4 năm 2024 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Buổi làm việc có sự tham gia của các thành viên Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu, dưới sự chủ trì của GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe TS. Hoàng Anh Tuấn, chủ nhiệm đề tài, trình bày về những vấn đề, mục tiêu, phương pháp và kết quả của quá trình nghiên cứu.

Qua phần trình bày, Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao đề tài của nhóm nghiên cứu, đồng thời đưa ra các ý kiến phản biện và nhận xét, qua đó giúp các thành viên đề tài hoàn thiện và nghiệm thu công trình nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu cũng đã quyết định thông qua kết quả đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản trị an ninh công nghệ trong quan trắc môi trường tự động tại thành phố Hạ Long” (mã số QG.20.71)

Trường Quản trị và Kinh doanh cùng nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội vì sự ủng hộ lớn lao trong suốt thời gian thực hiện đề tài.