Giảng viên HSB

Ảnh-đại-diện-HSB   Với lịch sử đầy tự hào, với thương hiệu dẫn đầu và bản sắc văn hóa riêng, HSB đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học và giảng viên xuất sắc đến từ các cơ quan, tổ chức, các trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới.

 GIẢNG VIÊN 

 Kết quả khảo sát cho thấy học viên luôn đánh giá cao tính học thuật, tính thực tiễn và phương pháp giảng dạy hiện đại của các giảng viên HSB. Đây chính là một nét     đặc trưng thể hiện chất lượng đào tạo vượt trội của HSB.
 Bên cạnh các nhà khoa học và giảng viên cơ hữu, HSB luôn có sự cam kết hợp tác của hơn 100 nhà quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực và gần 200 giảng viên ưu tú   từ các tổ chức giáo dục có uy tín ở Việt Nam và các nước trên thế giới. 

Danh sách Giảng viên:

 

            GS.TS Mai Trong Nhuan

            Thuong-tuong-TS-Nguyen-Van-Huong-Khoa-Quan-tri-va-KD-HSB-DHQGHN

                     Thuong-tuong-Vien-si-TS-Nguyen-Huy-Hieu

GS.TS.Mai Trọng Nhuận

Thượng tướng, TS.Nguyễn Văn Hưởng

Thượng tướng, Viện sĩ, TS.Nguyễn Huy Hiệu

 Hoc-vien-An-ninh-nhan-dan-tang-hoa-Giam-doc-03

 Trung-tuong-GS-TS-Nguyen-Xuan-Yem---GD-HV-CSND---ok

4. PGS.TS Nguyễn Minh giang 2

Trung tướng, GS.TS.NGND Nguyễn Văn Ngọc

Trung tướng, GS.TS.Nguyễn Xuân Yêm

GS.TS.Vũ Minh Giang

              Thay-Khoa ok

  Thay Ca  

            PGS-TS-Hoang-Dinh-Phi HSB

GS.TS.Nguyễn Bách Khoa

PGS.TS.Trần Ngọc Ca

PGS.TS.Hoàng Đình Phi

               GS-TS-Pham-Hong-Tung---HSB

PGS.TS-Nguyen-Ngoc-Thang KHoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB

1

GS.TS.Phạm Hồng Tung

  PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng

GS.TS.Damian Hine

                 Michael Leslie Ph.D 2    Thay-Nguyen-Hoang-Viet 
 PGS. TS.Michael Leslie GS.TS.Monte Cassim PGS.TS.Nguyễn Hoàng Việt

3

j long copy

                GS.TS.Andrew Griffiths

PGS.TS.Vũ Hoàng Ngân

PGS.TS.Phạm Qúy Long  

GS.TS.Andrew Griffiths

pgsts-tanvanhoa

PGS-TS-Nguyen-Thi-Ngoc-Hue Khoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB

                  13 PGS.TS.Vũ Trí Dũng

Đại tá, PGS.TS.Trần Văn Hòa

PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Huệ

PGS.TS.Vũ Trí Dũng


              Dai-ta-TS-Nguyen-Huu-Phuc HSB

TS-Pham-Van-Hong Khoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB 

GS.TS Nguyễn Đức Khương

Đại tá, TS.Nguyễn Hữu Phúc

TS.Phạm Văn Hồng

TSNGUYENTHIKIMOANH

TS-Tran-Kim-Hao-HSB-VNU

TS-Ngo-Vi-Dung-HSB VNU

TS.Nguyễn Thị Kinh Oanh

TS.Trần Kim Hào  

TS.Ngô Vi Dũng

 TS Nguyen Thi Hoang Ha HSB VNU

                     TS-Doan-Duc-Tien                      MA. Bradley C. Lalonde

TS.Nguyễn Thị Hoàng Hà

TS.Đoàn Đức Tiến MA. Bradley C.Lalonde

TS-Hoang-Anh-Tuan-HSB-VNU

TS-Vu-Thi-Thao-HSB VNU  TS-Nguyen-Quoc-Viet HSB-VNU
                TS.Hoàng Anh Tuấn    TS.Vũ Thị Thao
TS. Nguyễn Quốc Việt  

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.