Giảng viên HSB

 Với lịch sử đầy tự hào, với thương hiệu dẫn đầu và bản sắc văn hóa riêng, HSB đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học và giảng viên xuất sắc đến từ các cơ quan, tổ chức, các trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới.

 GIẢNG VIÊN 

 Kết quả khảo sát cho thấy học viên luôn đánh giá cao tính học thuật, tính thực tiễn và phương pháp giảng dạy hiện đại của các giảng viên HSB. Đây chính là một nét đặc trưng thể hiện chất lượng đào tạo vượt trội của HSB.
 Bên cạnh các nhà khoa học và giảng viên cơ hữu, HSB luôn có sự cam kết hợp tác của hơn 100 nhà quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, gần 200 giảng viên ưu tú từ các tổ chức giáo dục có uy tín ở Việt Nam và các nước trên thế giới. 

Danh sách Giảng viên:

          GS.TS Mai Trong Nhuan

GS.TS.Mai Trọng Nhuận

          Thuong-tuong-TS-Nguyen-Van-Huong-Khoa-Quan-tri-va-KD-HSB-DHQGHN

Thượng tướng,TS

Nguyễn Văn Hưởng


Thuong-tuong-Vien-si-TS-Nguyen-Huy-Hieu
Thượng tướng, Viện sĩ, TS.Nguyễn Huy Hiệu

 Hoc-vien-An-ninh-nhan-dan-tang-hoa-Giam-doc-03

Trung tướng, GS.TS.NGND Nguyễn Văn Ngọc

 Trung-tuong-GS-TS-Nguyen-Xuan-Yem---GD-HV-CSND---ok

Trung tướng, GS.TS.Nguyễn Xuân Yêm

4. PGS.TS Nguyễn Minh giang 2

GS.TS.Vũ Minh Giang


Thay-Khoa ok

GS.TS.Nguyễn Bách Khoa

       GS.TSKH.Nguyễn Đình Đức

     Thay Ca

PGS.TS.Trần Ngọc Ca

PGS-TS-Hoang-Dinh-Phi HSB

PGS.TS.Hoàng Đình Phi

GS-TS-Pham-Hong-Tung---HSB

GS.TS.Phạm Hồng Tung

PGS.TS-Nguyen-Ngoc-Thang KHoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng

Michael Leslie Ph.DPGS.TS.Michael Leslie

2

GS.TS.Monte Cassim

1

GS.TS.Damian Hine

                3PGS.TS.Vũ Hoàng Ngân j long copy

PGS.TS.Phạm Qúy Long  

   Thay-Nguyen-Hoang-Viet

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Việt 

PGS.TS

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

pgsts-tanvanhoa

Đại tá, PGS.TS

Trần Văn Hòa

          GS.TS.Andrew Griffiths

GS.TS.Andrew Griffiths

GS.TS

Nguyễn Đức Khương

Dai-ta-TS-Nguyen-Huu-Phuc HSB

Đại tá, TS.

Nguyễn Hữu Phúc

                  13 PGS.TS.Vũ Trí Dũng

PGS.TS.Vũ Trí Dũng

TS-Tran-Kim-Hao-HSB-VNU

 

TS.Trần Kim Hào 

            TS-Doan-Duc-Tien

TS.Đoàn Đức Tiến

TSNGUYENTHIKIMOANH

TS.Nguyễn Thị Kinh Oanh

TS. Nguyễn Xuân Huynh

MA. Bradley C. Lalonde

MA. Bradley C.Lalonde

TS-Ngo-Vi-Dung-HSB VNU

TS.Ngô Vi Dũng

TS Nguyen Thi Hoang Ha HSB VNU

TS.Nguyễn Thị Hoàng Hà


TS-Nguyen-Quoc-Viet HSB-VNU

TS. Nguyễn Quốc Việt  


TS-Vu-Thi-Thao-HSB VNU

  TS.Vũ Thị Thao

TS. Lê Quốc Liêm

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.