HSB

By

Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng STT Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng (theo năm) Link 1 Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2022 https://hsb.edu.vn/bao-cao-cac-dieu-kien-dam-bao-chat-luong-nam-2022.html 2 Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2023 https://hsb.edu.vn/bao-cao-cac-dieu-kien-dam-bao-chat-luong-nam-2023.html
Read More
Course description for the degree programme Bachelor in Management of Enterprise and Technology Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1UrS2rJlML0FgU4LiVYskKaBCx2F8aaCE/view
Read More
Course description for the degree programme Bachelor in Management And Security (MAS) Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1OW-S5ggrli5vkxpDBnjq3EVdke_vticY/view
Read More
Course description for the degree programme Bachelor of Marketing and Communication (MAC) Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1xtUUbqcEQtay3_HXNJz2Ge0ba7uFv0hS/view
Read More
Course description for the degree programme Bachelor in Management of Human and Talent (HAT) Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1xbhC60x4d-Q6BBTICLyThghjdWPv_TIP/view 
Read More
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in...
Read More
Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1nDISyJ2nOAwNSk9y9DFfJ6_TSAz56klC/view Theo đó, năm 2021, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) tuyển sinh 4 ngành: – Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) – Marketing và Truyền thông (MAC) – Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) – Quản trị và An ninh (MAS) THÍ SINH CHÚ Ý: PHẢI...
Read More
CỬ NHÂN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ NHÂN TÀI (HAT) 1. Giới thiệu chương trình Chương trình Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (Tên tiếng Anh là Bachelor in Management of Human And Talent, viết tắt là HAT) là chương trình đào tạo đại học chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà...
Read More
1. Giới thiệu chương trình đào tạo Chương trình Cử nhân Marketing và Truyền thông (tên tiếng Anh:  Bachelor of Marketing and Communication, tên viết tắt: MAC) là chương trình đào tạo chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng. Loại chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chất lượng chuẩn...
Read More
1. Giới thiệu chương trình Chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (Tên tiếng Anh là Bachelor of Science in Management of Enterprise & Technology, viết tắt là MET) là chương trình đào tạo đại học chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng. Loại chương trình đào tạo:...
Read More
1 8 9 10 11