Blog

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023 (Người học) […]

DANH MỤC NGÀNH ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN (Cập nhật đến […]

Thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững 2024  Trường […]

Nhóm nghiên cứu Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG Số QG.20.71 […]

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (HSB-MBA)  HSB […]

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Phát triển […]

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị an ninh phi truyền thống […]

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Trường Quản trị và Kinh doanh – HSB tuyển dụng 01 […]

Chính sách học bổng năm 2024 Học bổng dành cho tân sinh viên khóa QH-2024-D Mức học bổng 30% học […]