Tháng Tư 2, 2024

Day

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (HSB-MBA)  HSB tuyển sinh 30 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cho năm học 2023 – 2024. Thông báo tuyển sinh đầy đủ:    I. THÔNG TIN VỀ...
Read More
Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (MOTE)  HSB tuyển sinh 30 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp cho năm học 2023 – 2024. Thông...
Read More
Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ chính quy năm 2024 – Chuyên ngành Quản trị an ninh phi truyền thống (MNS)  HSB tuyển sinh 30 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống cho năm học 2023 – 2024. Thông báo tuyển sinh đầy...
Read More