Tháng Một 28, 2024

Day

Sinh viên học được gì tại Hội Làng 2024? Hội Làng 2024 đi qua với rất nhiều niềm vui và kỷ niệm, nhưng bên cạnh đó còn có một góc nhìn khác, có những bài học, những kỹ năng được trau dồi và vận dụng. Là sự kiện văn hóa đầu tiên được tổ chức...
Read More