Tháng Mười Một 1, 2023

Day

Giáo sư ưu tú ngành Chính sách công Mỹ, Terry F. Buss, chính thức giảng dạy và cố vấn đào tạo tại trường Quản trị và Kinh doanh Ngày 1/11/2023, Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN (HSB), vinh hạnh tiếp nhận GS Danh dự ngành Chính sách công, Terry F. Buss chính thức về...
Read More