Tháng 10/2023, Hội nghị quốc tế Quản lý tài sản kỹ thuật (WCEAM) lần thứ 17 đã tổ chức thành công tại Việt Nam.

Hội nghị đã thu hút các đại diện, nghiên cứu viên đến từ 23 quốc gia trên thế giới, mang đến 2 hội thảo chuyên ngành và 66 nghiên cứu chất lượng. Mục tiêu của WCEAM là góp phần chia sẻ tri thức và nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế và xã hội của các cộng đồng doanh nghiệp và các nhà khoa học nhằm ứng dụng công nghệ 4.0 trên nhiều lĩnh vực.  

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và kết nối quốc tế đòi hỏi những vấn đề về an ninh thông tin và an ninh xã hội, thúc đẩy tính toàn diện và công  bằng trong mọi mặt như chính trị, kinh tế và xã hội, đặc biệt giảm thiểu những tác động thiếu bền vững lên môi trường và hệ sinh thái khi nền kinh tế công nghệ phát triển quá nhanh như hiện nay.

Tại Hội nghị, đại diện Khoa An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị & Kinh doanh, ĐHQGHN, ThS.NCS Nguyễn Huy Anh đã tham dự và thuyết trình nghiên cứu về “An ninh mạng cho tài sản cơ sở hạ tầng thông tin dưới góc nhìn phi truyền thống tại Việt Nam (Cybersecurity for Critical Information Infrastructure Assets under Nontraditional Lens in Viet Nam). Đây là một vấn đề thiết thực mà Việt Nam phải đối mặt trong thời đại hiện nay, nhất là khi đất nước đang trong thời kì hội nhập và phát triển. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh và tiềm năng, nhưng đồng thời cũng đang phải đối mặt với những thách thức về cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật số trong cả khu vực công và tư nhân. Việc tối ưu hóa và quản lý bền vững các hệ thống cơ sở hạ tầng này, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ về nhiều mặt tại Việt Nam.

Đây cũng là một trong những chủ đề khoa học mà Khoa An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực với mục tiêu phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: