Thông báo về học phí, học bổng và các khoản thu đối với các Chương trình Cử nhân tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN 2022

I. Học phí áp dụng cho sinh viên trúng tuyển năm 2022:

STT Chương trình đào tạo Học phí 

toàn khóa

Ghi chú
1 Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) 255.000.000 đ
 • Sinh viên nộp học phí theo các đợt vào tuần đầu của mỗi học kỳ theo thông báo của HSB;
 • Mức học phí không thay đổi trong toàn khóa học (4 năm).
 • Học phí ngành MAS không bao gồm học phí của các học phần tự chọn theo nhu cầu cá nhân
2 Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) 235.000.000 đ
3 Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) 235.000.000 đ
4 Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS) 350.000.000 đ

II. Học bổng:

1.Tài trợ học bổng toàn phần có điều kiện: 100% học phí (trả lại học phí cho Quỹ Học bổng HSB trong vòng 10 năm kể từ khi ra trường theo hợp đồng ký kết với HSB)

Áp dụng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng học giỏi và đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Là học sinh giỏi, có điểm trung bình học lực các môn 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển: từ 8,5 trở lên.
 • Điểm tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 26/30 điểm (không môn nào dưới 7) hoặc điểm thi kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức đạt từ 120/150 điểm.
 • Điều kiện duy trì học bổng: Điểm trung bình các kỳ trong suốt quá trình học tại HSB đạt từ 3.0/4.0 trở lên và điểm rèn luyện loại Tốt trở lên (tương đương tiêu chuẩn Học bổng loại Khá, căn cứ Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc Gia Hà Nội).

2. Học bổng theo kỳ:

 • Tổng quỹ học bổng theo kỳ: 600.000.000đ/ năm học.
 • Áp dụng cho sinh viên xuất sắc đạt điểm trung bình học kỳ 3.0/4.0 trở lên và điểm rèn luyện loại Tốt trở lên.
 • Xét học bổng 1 năm 2 lần, sinh viên có thành tích được xét học bổng từ cao xuống thấp cho đến hết quỹ học bổng đã được phê duyệt trong kỳ.

3. Các khoản Nhà trường thu hộ theo quy định của Nhà nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ:

 • Bảo hiểm y tế bắt buộc;
 • Bảo hiểm thân thể tự nguyện;
 • Khám sức khỏe tập trung (áp dụng cho sinh viên chưa có giấy khám sức khỏe);
 • Thẻ sinh viên;
 • Tiền đồng phục (tự nguyện).