Danh sách trúng tuyển Khoa Quản trị và Kinh doanh HSB – ĐHQGHN đợt bổ sung

Danh sách thí sinh xét trúng tuyển Đại học chính quy năm 2020 của Khoa Quản trị và Kinh doanh HSB – ĐHQGHN đợt bổ sung