DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
ĐỢT XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-QT&KD ngày 31/07/2021)

STT SOBAODANH HO_TEN GIOI_TINH NGAY_SINH NOI_SINH DAN_TOC MA_NGANH
1 01034211 Đàm Thu Phương Nữ 05/05/2003 Hà Nội Kinh 7900103
2 01010376 Ngô Thị Quỳnh Chi Nữ 18/07/2003 Hải Dương Kinh 7900103
3 01023090 Lê Thu Phương Nữ 24/12/2003 Hà Nội Kinh 7900102
4 01008132 Phạm Thái Học Nam 30/09/2003 Hà Nội Kinh 7900102
5 01009753 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 04/09/2003 Hà Nội Kinh 7900102
6 01080744 Nguyễn Việt Hoàng Nam 29/07/2003 Quảng Ninh Kinh 7900101
7 01015828 Đỗ Trần Thùy Trang Nữ 23/02/2003 Hà Nội Kinh 7900101
8 01035201 Hà Mạnh Chiến Nam 14/12/2003 Hà Nội Kinh 7900101
9 16012485 Lưu Phương Linh Nữ 11/12/2003 Vĩnh Phúc Kinh 7900103
10 01029990 Đỗ Hoàng Sơn Nam 07/09/2003 Hà Nội Kinh 7900101
11 01037773 Phạm Năng Minh Nam 29/01/2003 Hà Nội Kinh 7900101
12 01100881 Phạm Cường Quốc Nam 24/12/2003 Tuyên Quang Kinh 7900103
13 01053410 Nguyễn Thị Ngân Nữ 23/07/2003 Hà Nội Kinh 7900103
14 18019424 Lê Vương Quân Nam 01/09/2003 Bắc Giang Kinh 7900103
15 01032149 Nguyễn Phương Thảo Nữ 30/11/2003 Hà Nội Kinh 7900103
16 01018151 Phạm Quỳnh Chi Nữ 03/02/2003 Tuyên Quang Kinh 7900103
17 01006382 Nguyễn Hà Phương Nữ 14/08/2003 Hà Nội Kinh 7900102
18 01034983 Phạm Quang Thái Sơn Nam 23/08/2003 Hà Nội Kinh 7900102
19 01034367 Đỗ Tuyết Anh Nữ 17/08/2003 Hà Nội Kinh 7900102
20 01003530 Mai Nguyệt Anh Nữ 02/01/2003 Hà Nội Kinh 7900102
21 01036193 Đinh Bảo Trang Nữ 18/01/2003 Hà Nội Kinh 7900102
22 01035067 Trần Đỗ Diệp Anh Nữ 21/01/2003 Hà Nội Kinh 7900102
23 01037734 Lê Nhật Minh Nam 12/03/2003 Hà Nội Kinh 7900101
24 01021150 Nguyễn Thế Vũ Nam 22/05/2003 Hà Nội Kinh 7900101
25 01037054 Lê Trung Kiên Nam 07/12/2003 Hà Nội Kinh 7900101
26 01020274 Lê Quang Trường Nam 26/02/2003 Hà Nội Kinh 7900101
27 01037911 Vũ Hải Ninh Nam 25/10/2003 Hà Nội Kinh 7900101
28 01013595 Bùi Quý Thăng Nam 23/03/2003 Hà Nội Kinh 7900101
29 01032186 Hà Mạnh Thắng Nam 14/12/2003 Hà Nội Kinh 7900101
30 01034585 Nguyễn Việt Anh Nam 04/09/2003 Hà Nội Kinh 7900101