Công bố điểm trúng tuyển các chương trình Sau đại học của khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB)

 Ngày 11/10/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt Điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2019 của Khoa Quản trị và kinh doanh (HSB).

Theo đó, điểm trúng tuyển vào các chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HSB-MBA) và Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) đạt từ 50/100 điểm, số lượng thí sinh trúng tuyển chương trình này là 20 thí sinh.

Điểm trúng tuyển CTĐT Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững (DMS) đạt từ 60/100 điểm, trong đó điểm đề cương nghiên cứu đạt từ 25 điểm trở lên. Số thí sinh trúng tuyển chương trình DMS năm 2019 là 4 thí sinh.

Chi tiết Quyết định V/v Phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo Sau đại học đợt 2 năm 2019 của Khoa Quản trị kinh doanh