Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản năm học 2020 – 2021

Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận được thông báo của Đại học Kyushu, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên trong năm 2021.

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

2. Các chương trình trao đổi:

– Chương trình trao đổi bậc Cử nhân và Sau đại học.

– Chương trình Japan in Today’s World (JTW).

– Chương trình Japanese Language and Culture Courses (JLCC).

3. Thời gian tham dự:

– Chương trình trao đổi: 01 học kỳ, bắt đầu từ tháng 3/2021.

– Chương trình JTW: 01 năm học (02 học kỳ), bắt đầu từ tháng 3/2021.

– Chương trình JLCC: 01 năm học (02 học kỳ), bắt đầu từ tháng 10/2021.

4. Chỉ tiêu: 02 sinh viên.

5. Điều kiện tham dự chương trình :

– Là sinh viên đại học năm thứ 2 và năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 2 học kỳ tại ĐHQGHN.

– Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.2/4.0.

– Trình độ ngoại ngữ:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79 đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (chương trình trao đổi hoặc JTW).

+) Tiếng Nhật: Chứng chỉ tiếng Nhật N1 đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Nhật (chương trình JLCC có thể chấp nhận tiếng Nhật N2).

6. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký (theo mẫu Trường Đại học Kyushu).

– Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

– Thư giới thiệu của giảng viên.

– Chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với chương trình.

– Bài luận cá nhân và Định hướng nghiên cứu/học tập.

– Giấy khám sức khỏe.

– Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

7. Chi phí tham dự chương trình :

– Sinh viên tham dự chương trình được miễn học phí, chi phí tài liệu học tập trong quá trình trao đổi.

– Sinh viên có cơ hội nhận học bổng JASSO trị giá 80.000 yen/tháng hoặc học bổng chính phủ Nhật Bản trị giá 120.000 – 150.000 yen/tháng.

8. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ:  Ban CTSV – Văn phòng Quản trị chương trình Cử nhân UPMO trước ngày 18/09/2020

Trân trọng.

Chi tiết xem tại: [Kyushu University] Application to Exchange Programs for Spring 2021